Evidenced Based Design

Wetenschappelijke onderbouwing van healing architecture voor het ontwerpen van zorggebouwen. Evidenced Based Design door EDAC-certificering

Onlangs hebben ir. Anette Vilstrup Nielsen, ir. Chico Leufkens en ir. AnneMarie Eijkelenboom de opleiding voor EBD afgerond bij The Center for Health Design in de Verenigde Staten. Met het behalen van het EDAC-certificaat heeft EGM architecten extra expertise in huis op het gebied van Evidence Based Design.

De gebouwde en fysieke omgeving heeft invloed op stress van patiënten, veiligheid van patiënten en medewerkers, het efficiënt functioneren van de staf en de kwaliteit van gezondheidszorg.

 

Er wordt veel onderzoek gedaan en er is veel wetenschappelijk bewijs beschikbaar, waarbij de relatie tussen omgevingsfactoren, medische resultaten en de kwaliteit van de zorg kwantitatief en/of kwalitatief gemeten en gewogen wordt.

 

Een Evidence Based Design proces streeft ernaar om ontwerpbeslissingen voor de gebouwde omgeving te baseren op betrouwbaar onderzoek en wetenschappelijke bewijzen, zodat de beste uitkomsten voor de gezondheidszorg bereikt worden.