Gevangeniscomplex Haren van start

Innovatief ontwerpconcept leidt tot dorpskarakter voor gevangeniscomplex Haren, Belgiƫ

EGM architecten ontwerpt in opdracht van consortium Cafasso het nieuwe gevangeniscomplex in Brussel, deelgemeente Haren. Op 18 juli 2018 is Cafasso NV officieel aangesteld door de Belgische federale overheid (via de Regie der Gebouwen) voor de uitvoering van de DBFM-overeenkomst voor het nieuwe gevangeniscomplex. Afgelopen week is gestart met de bouwvoorbereidingen. De nieuwbouw vervangt de gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael en wordt in de loop van 2022 opgeleverd.

Menselijke leefomgeving

In Masterplan Detentie en Internering in humane omstandigheden is het langetermijnbeleid voor detentie in België vastgelegd. In het plan, waarvan de meest recente versie uit 2016 stamt, wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een menselijke leefomgeving in de Belgische gevangenissen. Al in een zeer vroeg stadium van de planvorming voor het nieuwe complex werd duidelijk dat een gevangenis op basis van het alom bekende Ducpétiaux-concept (gevangenis in stervorm) of het Panopticum-model niet aansluit bij dit streven.

Innovatief ontwerpconcept

De oplossing voor Gevangeniscomplex Haren is dan ook in een nieuw ontwerpconcept gevat dat ontwikkeld is op basis van de jarenlange ervaring van het bureau met het ontwerpen van penitentiaire inrichtingen en (gesloten) jeugdzorginstellingen. Ook in die voorgaande projecten zijn de ruimtelijke, logistieke en veiligheidszaken van de opgave gecombineerd in een menselijke leefomgeving die steeds meer aandacht heeft kregen. Voor Gevangeniscomplex Haren is een innovatief ‘gevangenisdorp’ gecreëerd met diverse kleinere prettig ogende gebouwen die in omvang, vorm en materialisatie verschillen.

 

De afwisseling in beeld en schaal reflecteert de opzet van een regulier dorp. Het ontwerp gaat op creatieve wijze om met de bestaande grillige contour en hoogteverschillen van het bouwterrein, waardoor een gevarieerd landschap en uitzicht ontstaat. Natuurlijk groen, een dorpse schaal en herkenbare materialen dragen bij aan de humane condities van de gevangenis voor zowel gedetineerden als ook de medewerkers.

Gebouwfuncties

De omvang van de gevangenis en de ruimtelijke situatie geven de opgave een sterk stedenbouwkundig karakter. Op het 15 hectare grote terrein wordt ca. 116.000 m² gebouw gerealiseerd dat uiteindelijk plek biedt aan 1.190 gedetineerden. Op het complex komen onder meer twee arresthuizen en een strafhuis voor mannen, een gesloten en een open instelling voor vrouwen, een ziekenhuis, een observatieinstelling, een psychiatrische afdeling, een medisch centrum, een sportcomplex, een werk- en opleidingsatelier en een bezoekfaciliteit.

DBFM

Het gevangeniscomplex is in opdracht van Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat in België, gegund aan Cafasso op basis van een Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)-contract. Consortium Cafasso bestaat uit Denys nv, FCC Construcción sa en Macquarie Capital. EGM architecten is samen met het Belgische architectenbureau B2Ai architect voor Gevangeniscomplex Haren.

 

2018.10.24