Nominatie Waterschapshuis Gebouw van het jaar

Waterschapshuis Hollandse Delta genomineerd voor BNA Gebouw van het Jaar 2009

Het Waterschapshuis Hollandse Delta is genomineerd voor de prijs BNA Gebouw van het Jaar 2009, regio Delta. Bovendien dingt het gebouw mee naar de nationale hoofdprijs: de landelijke titel BNA Gebouw van het jaar 2009. Voor de regio Delta deden 48 projecten mee, in totaal waren er 280 inzendingen.

De wedstrijd

De Jury looft de duidelijke keuze van de architect om op een non-site een krachtige, vrij in de ruimte staande vorm neer te zetten, die zorgvuldig in het landschap is ingebed. Ook de eenheid van het gebouw, waarin vijf tot voor kort gescheiden partijen zijn samengevoegd, wordt op prijs gesteld. De afgeronde, driehoekige vorm is van buiten degelijk en consequent uitgewerkt, met afwisselende banden van baksteen en ramen. Doordat het gebouw voor een deel op kolommen staat, is het parkeren onder het gebouw zelf opgelost.

 

Door de veelal open kantoortuinen rondom een groot atrium te voegen en door in dat atrium een verbindingstrap en een café te plaatsen, ontstaat in het openbare binnengebied een dynamiek, die van een aangename werksfeer getuigt. Veel aandacht is uitgegaan naar de akoestiek en het binnenklimaat. Betonkernactivering zorgt voor zuinig energiegebruik. Kortom, het gebouw wordt ervaren als een prettig en goed werkgebouw met een mooie en zorgvuldige detaillering.

 

BNA Gebouw van het Jaar is een initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), met als doel potentiële opdrachtgevers, media en publiek een breed overzicht te geven van de kwaliteit van de Nederlandse architectuur, en daarnaast de culturele en maatschappelijke positie van de architect en de architectuur te versterken.

 

Op donderdag 23 april vindt in TrouwAmsterdam de finale van de architectuurprijs BNA Gebouw van het Jaar 2009 plaats. Na de vijf regionale voorrondes maakt de jury onder leiding van Jo Coenen, de landelijke winnaar bekend.

2009.04.05