Haestrechtkwartier

Grootschalige stedelijke vernieuwing, Tilburg

Oud treingebied op stoom voor nieuw en bruisend stadsdeel

Grootschalige stedelijke vernieuwing in Tilburg maakt plaats voor wonen, werken en parkeren rondom het oude spoortracé. Markant oriëntatiepunt is de 101 meter hoge woon- en kantoortoren, de Stadsheer, met zijn kubusvormige serres met een fantastisch uitzicht over het hele gebied.

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

X

Haestrechtkwartier

Van vervallen spooremplacement naar bruisend stedelijk gebied

Stedelijke vernieuwing

Het Haestrechtkwartier maakt deel uit van een grootschalige stedelijke vernieuwing rond het spoortracé in Tilburg. Leeggekomen en in verval geraakte spooremplacementen en oude werkplaatsen van de NS worden omgevormd tot bruisende nieuwe binnenstedelijke gebieden. Het totale plangebied strekt zich uit van het kantoor van Interpolis aan de oostzijde, tot aan woontoren Westpoint aan de westzijde. Hiervoor is een stedenbouwkundig masterplan opgesteld, waarbinnen dit project de eerste nieuwe ontwikkeling vormde. Het programma bestaat uit een parkeergarage, kantoren en woningen. De parkeergarage is een langgerekt bouwvolume dat als geluidsbuffer dient tussen het spoor en de achtergelegen kantoor- en woonfuncties.

 

De Stadsheer

De kantoorvolumes hebben een kamvorm, waardoor tussen de kantoorvleugels binnenhoven ontstaan die openbare collectieve stedelijke ruimtes vormen. Voor de gevels is een wisselend palet aan materialen en kleuren toegepast, waarmee de grote schaal van het complex enigszins wordt gefragmenteerd. De 101 meter hoge woon- en kantoortoren, de Stadsheer, bevindt zich op een belangrijke stedenbouwkundige zichtlijn tussen de hoogbouw van Interpolis en Westpoint die beide de uiteinden van het totale plangebied markeren. Kenmerkend voor de toren zijn de transparante kubusvormige serres. Deze glazen balkons lijken als waterdruppels aan de gevel te hangen en zijn zodanig beeldbepalend dat ze de woontoren een geheel eigen ka­rakter geven. Mede door zijn hoogte speelt dit gebouw een belangrijke rol bij de oriëntatie in de Stationszone.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!