Oosterheem

Herontwikkeling van verzorgingshuis en naastgelegen woningen, Oosterhout

Aangename plek voor ontmoeting

Er zijn voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen tussen bewoners van het complex en wijkbewoners.

1 / 22

2 / 22

3 / 22

4 / 22

5 / 22

6 / 22

7 / 22

8 / 22

9 / 22

10 / 22

11 / 22

12 / 22

13 / 22

14 / 22

15 / 22

16 / 22

17 / 22

18 / 22

19 / 22

20 / 22

21 / 22

22 / 22

X

Oosterheem

Omdat groot deel van parkeerruimte ondergronds ligt ontstaat ruimte voor hoogwaardige en groene terreininrichting.

Aangezien zorgcentrum Oosterheem niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd ontwierp EGM architecten een plan voor herontwikkeling van het verzorgingshuis en de naastgelegen woningen. Met de vervangende nieuwbouw werd tegelijkertijd ook een geheel nieuwe buurt gecreëerd. Op het terrein van het oude zorgcentrum is een nieuw woonzorgcomplex gerealiseerd. Drie woongebouwen en een ondergrondse parkeergarage zijn nog in aanbouw. De bouw is gefaseerd uitgevoerd, zodat de meeste bewoners slechts eenmaal hoefden te verhuizen. Het woonzorgcomplex bevat aanleunwoningen, zorgappartementen, woongroepen en algemene voorzieningen en sluit met een geknikte vorm en vier bouwlagen aan op de richtingen en de schaal van de omringende woonwijk.

 

De woongebouwen zijn blikvangers en sluiten met hun hoogte aan op de grootschaligheid van het naastgelegen Amphia Ziekenhuis. Bij het ontwerp is EGM uitgegaan van 'omkeerbaar bouwen'. Zo zijn tweekamer zorgappartementen in de toekomst relatief eenvoudig om te zetten naar woonruimten voor zware zorg of driekamer appartementen. Omdat het merendeel van de parkeerruimte ondergronds is, ontstaat er ruimte voor een hoogwaardige en groene terreininrichting. Er zijn voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen tussen de bewoners van het complex en de wijkbewoners. Buiten via zitbanken in het groen. Binnen bevorderen de algemene voorzieningen en de centrale hal de interactie. Zo is Oosterheem veranderd in een aangename ontmoetingsplek in het hart van de wijk.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!