Parnassia Den Haag

Nieuw concept van zorg en huisvesting in de acute psychiatrie

Een illusie van openheid, gecreëerd in een gesloten wereld

Van afstand springt de diversiteit van de bouwdelen in het oog. Door zorgvuldige detaillering oogt het interieur voor bewoners en medewerkers steeds weer anders. Dat helpt bij het doorbreken van de dagelijkse sleur.

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

X

Parnassia Den Haag

De architectuur en de aansluiting op de parkachtige omgeving creëren in deze gesloten wereld een illusie van openheid

'Ontwerp een gebouw dat bijdraagt aan de veiligheid van de medewerkers, ondersteuning biedt bij een efficiëntere zorgverlening en rekening houdt met het welbevinden van zwaar psychiatrische patiënten'. Dat was de opdracht en de uitdaging voor EGM architecten. Het basisconcept van Parnassia werd een gebouw met als uitgangspunt ‘grondgebonden wonen’, een nieuw concept van zorg en huisvesting in de acute psychiatrie. Het centrum omvat drie bouwdelen: twee gesloten klinieken voor acute psychiatrie en crisisinterventie en een centraal bouwdeel, met ondermeer therapeutische ruimten en een aangepaste sporthal.

Diversiteit

De architectuur en de aansluiting op de parkachtige omgeving creëren in deze gesloten wereld een illusie van openheid. In de beide nieuwe klinieken is de zwaarste categorie bewoners ondergebracht. Van afstand springt de diversiteit van de bouwdelen in het oog, zowel in vorm als materiaalgebruik. Dichterbij valt de detaillering van de afzonderlijke delen op. Deze zorgvuldige detaillering zet zich voort binnen het gebouw.

 

Elke therapieruimte is uniek. Zo oogt het interieur voor bewoners en medewerkers die de dag in relatieve afzondering doorbrengen, steeds weer anders. Dat helpt bij het doorbreken van de dagelijkse sleur.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!