Waterschapshuis Hollandse Delta Interieur

Bestuurscentrum

Een compact maar ook zeer hechte werkomgeving, met korte looplijnen

Doordat interieur en architectuur beide in handen waren van EGM sluiten ze naadloos op elkaar aan

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

X

Waterschapshuis Hollandse Delta Interieur

Onderhoudsarme en energiezuinige huisvesting in een kloek en open gebouw

In ons land is de waterhuishouding van levensbelang en van oudsher dragen de waterschappen daarvoor de verantwoordelijkheid. Het zijn publiekrechtelijke organen die met inzet van de waterschapsbaten zelfstandig kunnen opereren

Kenmerkende manier van werken

Ten gevolge van fusies is het aantal waterschappen in de loop der jaren teruggelopen tot zesentwintig. Het waterschap Hollandse Delta komt voort uit een fusie van vier Zuid Hollandse waterschappen.De nieuwbouw in Ridderkerk vormt de start van deze nieuwe organisatie. Via een Europese aanbestedingsprocedure, verkreeg EGM de opdracht om de nieuwbouw met het bijbehorende interieur te ontwerpen. Het was het begin van een zeer effectief en democratisch proces waarin alle besluiten binnen het waterschap breed werden afgestemd. Daarbij waren niet alleen de aanwezige kennis en expertise opvallend maar ook de grote betrokkenheid en de effectieve manier waarop die werd georganiseerd. Het blijkt kenmerkend voor de manier van werken binnen het waterschap.

Een compact, maar ook hechte werkomgeving met korte looplijnen

Het ronde gebouw vormt een ring van werkruimten rond een centraal atrium, waar naast licht en fraai uitzicht ook onderlinge loopverbindingen zijn gemaakt. Zo ontstaat een compact maar ook zeer hechte werkomgeving, korte looplijnen, de collega's dichtbij. Daarnaast is middels een zonering binnen de kantoorvleugels een centraal cluster met overlegruimten, pauzeplekken en concentratie coupés aanwezig, binnen het kantoorlandschap.

Publieke karakter

Het waterschapshuis werd een gebouw als een fort, opgetrokken uit baksteen, naar boven taps toelopend en voorzien van afgeronde hoeken. Dit beeld van een bastion tegen het water wordt gerelativeerd doordat het even boven het maaiveld is opgetild om ruimte te bieden aan een ondergrondse parkeergarage. Daarvandaan is er directe toegang tot de gelijkvloers gelegen receptie die via een royale trappartij in verbinding staat met de vide in het hart van het gebouw. op de eerste laag ligt het bedrijfsrestaurant dat ook een belangrijke vergader-functie heeft. voorts liggen rondom de vide alle kantoorvloeren, waarvan een deel ook afzonderlijk verhuurd kan worden. Hoewel aanvankelijk is uitgegaan van een cellenkantoor, werd in de loop van het proces besloten tot open kantoorvloeren met voor elke medewerker een flexplek. Doordat interieur en architectuur beide in handen waren van EGM vervagen de grenzen tussen beide en sluiten ze naadloos op elkaar aan. Kenmerkend voor het publieke karakter van het waterschap is de openbare route die via een monumentale trappartij dwars over de vide naar de tentoonstelling op de bovenste verdieping voert. Het project is in 2009 genomineerd voor BNA gebouw van het jaar Regio Delta.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!