Wereldbodemmuseum

Museum met een unieke collectie bodemmonsters in Wageningen

Een aardse uitstraling als verwijzing naar unieke tentoonstelling van bodemsoorten

In het Wereldbodemmuseum wordt een unieke collectie van bodemmonsters permanent tentoongesteld. De ruwe aardse buitenkant van het museum lijkt op een zode die uit de grond genomen is, als metafoor voor wat er binnen te zien is.

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

X

Wereldbodemmuseum

Een uniek museum dat als een dikke zode uit de grond is genomen

In opdracht van Wageningen Universiteit en het Researchcentrum (WUR) heeft EGM architecten op het terrein van de campus het Wereldbodemmuseum ontworpen. Het museum is onderdeel van het International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) dat samenwerkt met de universiteit in Wageningen. ISRIC is een mondiaal bodeminformatiecentrum , dat bodemgegevens over de hele wereld verzamelt, bestudeert en analyseert, om zo de kennis over duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te vergroten.

Unieke collectie

Op 250 vierkante meter toont het ISRIC een greep uit zijn unieke collectie bodemprofielen. Bezoekers ervaren hier welke rol bodems spelen in het leven en de ecosystemen op aarde. Bovendien krijgen bezoekers een indruk van de enorme diversiteit in bodems overal ter wereld. De collectie en de daarbij behorende data zijn zo belangrijk dat het museum zich het enige UNESCO World Data Centre in Nederland mag noemen. De tentoonstellingsruimte in het museum is bereikbaar via een trap met een enorme uitvergroting van een kleurrijk bodemmonster.

Aardse uitstraling

Het museum bevindt zich in het hart van de campus, tussen de gebouwen Gaia en Lumen in. EGM ontwierp voor deze drie gebouwen een gezamenlijk entree. Het entreegebied is transparant en open met daar bovenop het museum als een meer gesloten massa met een ruwe, aardse uitstraling. Die geslotenheid refereert ook aan het feit dat bodemmonsters niet aan daglicht blootgesteld mogen worden. Metaforisch kan het museum worden beschouwd als een dikke zode die uit de grond is genomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!