EBD-tool

Gezonde gebouwen met een positief effect op veiligheid, efficiëntie en welbevinden

Opdrachtgevers willen steeds meer inzicht in de aantoonbare effecten van ontwerpbeslissingen. Architecten kunnen hierop inspelen met Evidence Based Design (EBD). Dit toont de verbanden tussen enerzijds de fysieke omgeving en anderzijds welbevinden, efficiëntie en veiligheid. EBD is gebaseerd op wetenschappelijke studies naar het effect van ruimtelijke factoren op patiënten, personeel en bezoekers. Het is ontwikkeld in de gezondheidszorg, gerelateerd aan evidence based medicine, maar EBD is op vele gebieden toepasbaar.