Woningbouw

Wonen en de woonomgeving hebben een grote impact op welzijn en gezondheid van mensen

Een woning vormt de thuisbasis van waaruit bewoners hun leven organiseren. De kwaliteit van de woonomgeving heeft een grote impact op het welzijn en daarmee op de gezondheid van mensen. De mensen, de bewoners, vormen dan ook onmisbare schakels in het ontwerpproces. Een intensieve opgave waarin exterieur, interieur en omgeving integraal bedacht en uitgewerkt worden. Ruimtelijke kwaliteit en doordacht materiaalgebruik gaan daarbij samen met duurzaamheid en milieubewust ontwerpen.

Zowel seriematige woningbouw als een appartementengebouw vragen naast de individuele appartementen en woningen ook aandacht voor de gezamenlijke binnen- en buitenruimten. Daarmee worden de woningen aan hun omgeving verankerd en is dat naast de kwaliteit van de woning zelf de belangrijkste kwaliteit die het woongenot kan en zal bepalen. Bij het streven naar een zo hoog mogelijk woongenot spelen tevens de financiële haalbaarheid en verhuurbaarheid voor bijvoorbeeld woningcorporaties en ontwikkelaars een essentiële rol. Door deze geïntegreerde kennis bij EGM architecten kan een optimaal resultaat worden bereikt.

 

EGM architecten kan de diverse opdrachtgevers van dienst zijn met creatieve en op praktische ervaring gebaseerde oplossingsrichtingen voor die nieuwe woningbouw vraagstukken. EGM architecten beschikt ook over ruime expertise op het gebied waarbij het wonen gepaard gaat met een zorgbehoefte. Daarbij ontwerpen en realiseren wij vaak concepten waarin we hoogwaardig wonen combineren met de ruimtelijk-functionele voorwaarden voor het effectief verlenen van zorg. EGM architecten levert onder andere vanuit die betrokkenheid bij aan de maatschappelijke taak van opdrachtgevers ten aanzien van een duurzame bijdrage aan de volkshuisvesting in Nederland.