Bernard Loose

ICT manager

Over Bernard

Binnen EGM benaderen we ICT vooral vanuit een architectonische en bouwkundige invalshoek en interesse. Voor mij is het de uitdaging om de voortdurende ontwikkelingen op ICT-gebied te benutten voor zinvolle toepassingen binnen EGM. Samen met gebruikers zetten we deze om naar praktisch bruikbare producten zoals de DUBO- en EBD-tool en andere EGM-specifieke applicaties.

Relatief nieuw is Virtual Reality dat ontwerpers en opdrachtgevers niet alleen een nieuwe kijk op een ontwerp biedt, maar een scala van nieuwe mogelijkheden opent voor gebouwbeleving. Graag dragen we daar vanuit ICT ons steentje aan bij om te komen tot nieuwe en innovatieve toepassingen.

Contact