Column: Cad in de zak!

BIGnieuws juni 2019

Een goed BIM model heeft positieve invloed op de waarde van een gebouw. Stel je eens voor dat je een auto koopt waar geen gebruiksaanwijzing bij zit, dat kun je je toch ook niet voorstellen?

Een auto met een bekend onderhoudsverleden koop je sneller dan één waarvan je niet weet wat er aan gemankeerd heeft. Bij een gebouw is het niet anders, je wilt weten welke materialen zijn toegepast, door welke leverancier bepaalde onderdelen zijn aangebracht, wat de onderhoudskosten zijn etc. Zeker met de almaar complexer wordende installatietechnische onderdelen.

 

Met een goed BIM model is het mogelijk dit allemaal inzichtelijk te maken. Mijn verwachting is dat over een aantal jaren het niet meer geaccepteerd wordt dat een gebouw wordt opgeleverd zonder BIM model met de juiste data en koppelingen. Bijvoorbeeld een Meerjarenonderhoudsplan en onderhoudsverleden dienen dus transparant gemaakt te worden.

Een compleet gebouwdossier op elk gewenst detailniveau.

Gelukkig steeds minder vaak maar helaas gebeurt het nog wel dat er geen eisen gesteld worden aan de wijze van engineering van een gebouw. Het bouwen van een virtual twin (een digitaal gebouwd gebouw) levert namelijk niet alleen een soepel bouwproces op maar is ook bruikbaar in de beheersfase. Zelfs bij einde levensduur kunnen we met een voor iedereen beschikbare database bouwelementen terugvinden in te amoveren gebouwen.

 

Stel je eens voor welke mogelijkheden je hebt als je alle informatie beschikbaar hebt over een gebouw maar nog interessanter wordt het als je meer gebouwen in beheer hebt. Denk alleen al aan het afsluiten van onderhoudscontracten voor bepaalde onderdelen van verschillende gebouwen.

 

In de ideale wereld worden alle gebouwen in BIM gevat en kunnen gebouweigenaren beschikken over de data van hun bezit. Met een goed uitgewerkt BIM koop je dus ook geen Cad in de zak!

 

Vincent Ketting

partner - bouwtechniek en organisatie, Powered by EGM

 

2019.04.01