IABR onderzoek met EGM architecten

Waterveiligheid als hefboom voor duurzame gebiedsontwikkeling

Voor de negende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), onderzocht EGM architecten in het IABR-Atelier Dordrecht, onder aanvoering van ateliermeester Adriaan Geuze (West 8), de waterveiligheid en stedelijke ontwikkeling van de stad. De afsluitende tentoonstelling Down to earth - The High Ground was in de zomer van 2021 te bezoeken, en komt waarschijnlijk binnenkort terug.

Precies 600 jaar na de Sint-Elisabethsvloed, een van de grootste watersnoodrampen in de nationale geschiedenis, is Dordrecht nog steeds kwetsbaar voor overstromingen en wordt er permanent gewerkt aan het verbeteren van de waterveiligheid.  De Staart, een buitendijks en hoger gelegen deel van de stad, biedt een veilige haven waarbij het in geval van overstromingen evacuees op kan vangen. Het gebied zou ook nu al kunnen worden ingezet voor duurzame stedelijke ontwikkeling, middels het creëren van een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Met nieuwe woonvormen, waterveilige voorzieningen, innovatieve werkconcepten en een bijzonder getijdenpark aan de rivier worden nieuwe verbindingen gelegd die tevens kunnen dienen als vluchtroutes. Ook biedt het plan nieuwe recreatiemogelijkheid voor inwoners van de stad. Als hoofdontwerper voor het project heeft West 8 via de Kansenkaart een visie voor het toekomstige ruimtelijke raamwerk voor De Staart gemaakt, waaruit vervolgens deelopgaves voor vier andere ontwerpbureaus zijn ontwikkeld. De uitkomsten van deze deelonderzoeken door VenhoevenCS, PosadMaxwan, DVMB en EGM architecten worden tijdens de tentoonstelling The High Ground gepresenteerd.

 

Onderzoeksprogramma The Fixers van Cobouw kwam langs om kennis te maken met het IABR-project als onderdeel van de docu-serie 'Bouwen onder NAP - beneden alle peil': 

 

Bouwen voor flexibiliteit

IABR–Atelier Dordrecht maakte een analyse op stads- en wijkniveau maar deed ook onderzoek op gebouwniveau. Als De Staart een stad met hoge dichtheid en veel extra functies moet worden, die in geval van nood ook als tijdelijk toevluchtsoord moet kunnen dienen, dan vraagt dat immers om een flexibel gebouwtype. EGM architecten stelt een multifunctioneel en energieneutraal gebouw voor, dat goedkoop en snel geproduceerd kan worden. Dit duurzame gebouw is voor verschillende typen bewoners aantrekkelijk. De multifunctionele plint is ideaal voor startende bedrijven, omdat de huren laag kunnen blijven. Het is opgebouwd uit verschillende modules, een standaardunit kan op verschillende manieren ingedeeld, gecombineerd en uitgebreid kan worden. Zo faciliteren de appartementen verschillende woonwensen. Boven de plint is ruimte vrijgelaten die ingevuld kan worden met publieke functies, ook voor mensen uit de buurt die niet in het gebouw wonen of werken, en waar in tijden van watersnood een groot aantal evacuees kan worden opvangen. Binnen is er onder meer een marktplein en zijn er ontmoetingsplekken, op het groene dak is ruimte voor urban farming. Het resultaat is een rijk en divers woon-werkcomplex dat samenwerking en gemeenschap faciliteert, ook in tijden van nood.

 

Down to Earth

De IABR is een cultuur- en kennisinstelling. Haar twee belangrijkste instrumenten zijn de IABR-Ateliers, waarin het onderzoek plaatsvindt, en de biennale zelf, een tweejaarlijkse culturele manifestatie. Met de negende editie van IABR stelt hoofdcurator George Brugmans de vraag: Waar kunnen we landen? Kunnen we ons als het ware opnieuw vestigen op planeet Aarde, in een duurzame balans met alle levensvormen? Down to Earth is een pleidooi voor systeemdenken en stelt voor herkenbare en als urgent ervaren opgaven in te zetten als hefboom voor het duurzaam transformeren van het hele systeem. Niet alleen voor het transformeren van onze stedelijke landschappen en leefomgevingen, maar ook voor het stimuleren van het politiekmaatschappelijk debat over aard, kwaliteit en eigenaarschap van radicale verandering.

 

Meer over The High Ground is te vinden op de website van de IABR.

 

Beelden: IABR - Aad Hoogendoorn, EGM architecten