Academisch Medisch Centrum Suriname

Het grootste en belangrijkste ziekenhuis van Suriname in Paramaribo

Academisch Medisch Centrum voor acute en hoogcomplexe zorg

Om alle ambities van het nieuwe AMC-SU te kunnen vervullen worden nieuwe faciliteiten voor hoogwaardige zorg en onderzoek gerealiseerd.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

X

Academisch Medisch Centrum Suriname

Ziekenhuis voor acute en hoogcomplexe zorg

Het AMC-SU is het grootste en belangrijkste ziekenhuis van Suriname. Naast onderzoek is het verantwoordelijk voor alle hoogcomplexe zorg in het gehele land. Om in kwaliteit te kunnen verbeteren en alle activiteiten en ambities te accommoderen is nieuwbouw noodzakelijk. Dit zal naar verwachting in twee fases worden gerealiseerd.

Ziekenhuis voor acute en hoogcomplexe zorg

Als eerste stap wordt in het hart van Paramaribo het hoogcomplexe deel van het ziekenhuis vernieuwd. In deze eerste fase worden alle acute en hoogcomplexe zorgfuncties gehuisvest, waaronder het Thoraxcentrum, het OK-complex, Radiologie, Cardiologie, Intensive Care en de Spoedeisende hulp. 

 

In het ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van deze nieuwbouw in een tweede fase. Hier zullen het Moeder en Kind Centrum, de Interne Geneeskunde, beddenafdelingen, laboratoria en alle ondersteunende functies worden opgenomen.

 

Integrale nieuwbouw AMC-SU

De nieuwbouw heeft een zogenaamde kamstructuur: een centrale openbare gang over alle lagen van het ziekenhuis waaraan bouwdelen met de verschillende afdelingen zijn aangesloten. De centrale as is zodanig gepositioneerd dat deze verlengd kan worden. Hierop kunnen in een tweede fase nieuwe bouwdelen aangesloten worden. Zo kan het AMC-SU eenvoudig worden uitgebreid, terwijl het primaire proces, het verlenen van zorg, doorgang kan vinden. Uiteindelijk wordt de tweede fase een integraal onderdeel van het geheel vernieuwde AMC-SU.

 

Moderne vertaling klassieke Surinaamse architectuur

Vanwege de hoogcomplexe zorg die in de eerste fase gehuisvest wordt, is het gebouw geheel geklimatiseerd en geconditioneerd. Voor de tweede fase is het mogelijk om de huidige gebouwstructuur met open gevels toe te passen. Deze gevels zijn een moderne vertaling van de klassieke Surinaamse architectuur. Ze hebben geen puien van glas maar open lamellenpanelen die de lucht ongehinderd naar binnen laten vloeien. Vooral voor de verpleegafdelingen is gebleken dat deze opzet, vanwege de hoge doorstroom van verse lucht en UV-straling, de kans op infecties sterk verminderd.

 

De eerste fase is ontworpen door FIRM Engineering Paramaribo en EGM architecten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!