Crematorium Rusthof

Modern, op de multiculturele samenleving ingesteld, crematorium in Amersfoort

Rusthof speelt in op de veranderende wensen van nabestaanden

We leven in een multiculturele samenleving waarin gebruiken rond de dood per cultuur en religie verschillen. Crematorium Rusthof houdt rekening met de verschillende overtuigingen van de nabestaanden. Hier kunnen mensen op hun eigen wijze afscheid nemen van een dierbare.

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

X

Crematorium Rusthof

Rekeninghoudend met de verschillende overtuigingen van nabestaanden

In een bosrijke omgeving tussen de Utrechtse heuvelrug en de Gelderse Vallei ligt begraafplaats en crematorium Rusthof. Hier kunnen nabestaanden met diverse culturele en religieuze achtergronden op hun eigen manier afscheid nemen van de overledene. De trend van nu is maatwerk, hiermee is in het ontwerp van het crematorium Rusthof rekening gehouden.

 

Contrast met bestaande monument

Het crematorium maakt deel uit van de begraafplaats Rusthof. Het gebouw van EGM heeft een heel andere uitstraling dan de bestaande monumentale gebouwen van ir. C.B. van der Tak, maar is landschappelijk en stedenbouwkundig zorgvuldig geïntegreerd in het oorspronkelijke ontwerp.

 

Maatwerk

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de wens van de opdrachtgever om zoveel mogelijk in te spelen op de individuele wensen en geloofsovertuigingen van de nabestaanden. Zo is de crematieruimte door een ruime patio en een scheidingswand optisch gescheiden van de grote aula en de ontvangstruimtes. Hierdoor hoeft niet iedereen met de crematie geconfronteerd te worden. Op deze wijze kunnen verschillende religies en culturele groepen in deze ruimtes een eigen invulling geven aan het afscheid.

 

Huiskamersfeer

Belangrijkste uitdaging was het creëren van een 'huiskamersfeer' in de aula. De grote ruimte heeft mede door de ronde vorm, het gebruik van natuurlijke materialen, de sobere inrichting en subtiel daglichtinval een intieme uitstraling. Uitzicht op de groene omgeving versterkt de rustgevende sfeer.

 

24-uurs rouwkamers

In de noordvleugel van de patio zijn zes 24-uurs rouwkamers gerealiseerd. Hier kunnen nabestaanden dag en nacht afscheid nemen van een dierbare. Materiaalgebruik, kleurgebruik, daglicht en uitzicht zorgen ervoor dat de bezoeker hier niet het gevoel heeft in een rouwcentrum te zijn. Daarnaast is de koffiekamer uitgebreid. Deze kan nu in tweeën gesplitst worden zodat er twee groepen terecht kunnen. Er kunnen ook avondcondoleances gehouden worden. De verbouwingen vormen de eerste fase van het masterplan van Rusthof om het mooiste funeraire centrum van Midden-Nederland te worden.

 

Erkenningen

Boom!ng Amersfoort 2011 - Shortlisted

Architectuurprijs Amersfoort 2003 - Winnaar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!