Erasmus MC Apotheek A15

Productie-apotheek

Grootste productieapotheek van Nederland met cleanroom

Apotheek A15 ligt centraal in het land en kent een sterkt functioneel structuurontwerp. Hier worden custom-made geneesmiddelen geproduceerd voor specifieke patiëntgroepen. Het gebouw is ontworpen volgens het doos-in-doos principe waardoor hygiëne en veiligheid optimaal gewaarborgd zijn.

Bekijk het gehele project

1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

X

Langs de autosnelweg A15 in Gorinchem heeft het Erasmus MC de grootste productieapotheek van Nederland gerealiseerd. Hier bereidt en produceert men voor specifieke patiëntgroepen ‘tailor-made’ geneesmiddelen die commercieel niet verkrijgbaar zijn. Voordelen van de mega-apotheek zijn gedeelde kosten door samenwerking, moderne productiefaciliteiten en versterking van de expertise. Zo kan het Erasmus MC beter inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in de farmacie.

 

Centralisatie

De keuze voor de locatie langs de A15 op afstand van het Erasmus MC past in de landelijke trend van centralisatie van specialistische medische faciliteiten. De nieuwe apotheek produceert zo’n 500.000 eenheden medicijnen per jaar voor het Erasmus MC en voor andere ziekenhuizen.

 

Snelle ontwikkeling

Omdat tijdens de ontwikkeling van de nieuwbouw van het Erasmus MC bleek dat de productieapotheek niet op de centrumlocatie in gebruik zou worden genomen, maar er wel zekerheid van levering nodig was, moest de nieuwbouw van een aparte faciliteit in korte tijd worden gerealiseerd. Mede door de goede integrale samenwerking is dit gelukt. Hierbij werd gebruik gemaakt van Bouw Informatie Modelling (BIM): een digitale representatie van het gebouw waarin alle informatie over fysieke en functionele kenmerken zijn opgenomen. Zo werden faalkosten en ontwerpfouten tot een minimum beperkt en werd een technisch en bouwkundig zo efficiënt mogelijk gebouw gerealiseerd.

 

Doos-in-doos principe

De apotheek heeft een bruto vloeroppervlak van 4.300 m² en bestaat voor de helft uit productieruimtes of cleanrooms. De andere helft bestaat uit kantoren, laboratoria, magazijnen en technische ruimten. Aan cleanrooms worden bijzonder strenge eisen gesteld wanneer het gaat om hygiëne, reinheid van materialen en de zuiverheid van lucht. Om aan deze eisen zoveel mogelijk tegemoet te komen is het doos-in-doos principe toegepast. Tussen de cleanrooms en de rest van het gebouw bevindt zich een margeruimte in de vorm van een omloopgang en een beloopbaar plafond. Zo kunnen reparaties en onderhoud worden uitgevoerd zonder de cleanrooms te betreden en het productieproces te verstoren. Zo zijn hygiënische omstandigheden en veiligheid optimaal gegarandeerd.

 

Functionaliteit en architectuur

De smalle bouwlocatie en het specifieke productieproces hebben geleid tot een langwerpig gebouw met een heldere en functionele structuur. Grote glasvlakken, brede gangen en lange zichtlijnen stimuleren de communicatie en interactie tussen de medewerkers. De gladde en vlakke gevels van het abstracte gebouw verwijzen naar het steriele technologische proces dat zich binnen afspeelt. Het gebouw laat zien dat functionaliteit en architectuur goed samengaan.

 

Erkenningen

BBH Building Better Healthcare Award 2014 – Eervolle vermelding – Best International Design

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!