Pastoraal Centrum De Ark

Markant kerkgebouw, Hendrik-Ido-Ambacht

'Het gaat om de binnenkant, net als bij mensen'

Een kerkgebouw dat opvalt door stil te zijn, zowel 's avonds als overdag. Het kruis en de naam aan de buitenkant van het gebouw is het enige waaraan men kan zien dat het om een kerk gaat.

1 / 15

2 / 15

3 / 15

4 / 15

5 / 15

6 / 15

7 / 15

8 / 15

9 / 15

10 / 15

11 / 15

12 / 15

13 / 15

14 / 15

15 / 15

X

Pastoraal Centrum De Ark

Kerkgebouw dat opvalt door 'stil' te zijn

Bij de entree van nieuwbouwwijk De Volgerlanden vanuit Hendrik-Ido-Ambacht, valt het pastoraal centrum De Ark meteen op. Aan de Laan van Welhorst staat een groot, kaal, grijs gebouw dat aan de buitenkant nog het meest wegheeft van een loods.

De buitenkant is met opzet simpel gehouden om alle aandacht op de binnenkant te richten. 'Het gaat om de binnenkant, net als bij mensen'. Kerkgangers wacht binnen een andere belevenis; aan de onderkant van de muren zit een strook glas. Het water en de tuin die de kerk omringen, zijn daardoor te zien. In combinatie met de lucht, komen alle basiselementen samen. Het gebouw wordt aan drie kanten door water omringd, waardoor het gebouw lijkt te zweven.

Dit is triplex van slechts 0,6 mm dik waarvan de drie lagen kruislings zijn verlijmd. Het triplex is zo dun dat de structuur van alle drie lagen erdoorheen te zien is. Door dit materiaal komt een goudkleurig licht naar binnen'

Hans van Pelt, bouwkundige EGM architecten

 

Dat idee wordt versterkt doordat één korte kant van het gebouw daadwerkelijk boven het water zweeft. 'Opvallen' zowel 's avonds als overdag is het sleutelwoord. Om in een lawaaierige omgeving op te vallen, moet men of heel hard schreeuwen, of juist heel stil zijn. In het 'lawaai' van De Volgerlanden is bewust gekozen voor stil gebouw. Het kruis en de naam van de kerk aan de buitenkant van het gebouw is dan ook het enige waaraan men kan zien dat het om een kerk gaat.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!