Politie Zuid-Holland Zuid

Uitbreiding politiebureau te Dordrecht

Verscheidene functies onder één dak

Een heldere clustering van de diverse diensten en afdelingen was een belangrijk uitgangspunt. Voor het architectonisch concept zijn begrippen als open, transparant, zelfredzaam en professioneel bepalend geweest.

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

X

Politie Zuid-Holland Zuid

Ondersteunende functies en opleidingen onder één locatie

Binnen het politiekorps Zuid-Holland-Zuid bestond de behoefte om de ondersteunende functies en opleidingen op één locatie te concentreren. Voor de bestaande gebouwen aan de Vissersdijk Beneden te Dordrecht is een uitbreidings- en rehabilitatieplan gemaakt, waardoor de concentratie van functies op deze locatie mogelijk wordt. In een eerdere fase is de 2e verdieping van het bestaande kantoorgebouw uitgebreid en opgeknapt.

 

In het ontwerp was een heldere clustering van de diverse diensten en afdelingen een belangrijk uitgangspunt. Bezoekers/gebruikers categorieën en het verschil in gebruikstijden zijn bepalend geweest voor de situering van de diverse afdelingen en planonderdelen. Het gebouw is zodoende overzichtelijk geworden voor permanente- en incidentele- ‘gebruikers’, waarbij de diverse stromen op een ‘natuurlijke’ wijze door het gebouw worden geleid.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!