Researchgebouw Radboudumc

Instituut voor Moleculaire Levenswetenschappen, Nijmegen

Het hart van hoogwaardig en baanbrekend wetenschappelijk onderzoek

Met dit state-of-the-art onderzoeksgebouw, dat kennisuitwisseling stimuleert en efficiënte werkprocessen faciliteert, loopt het Radboudumc al decennialang voorop in het vormgeven van de gezondheidszorg van morgen. Hoofdbewoner is het Radboudumc Instituut voor Moleculaire Levenswetenschappen (RIMLS), één van de drie onderzoeksinstituten van het medisch centrum.

Bekijk het gehele project

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

X

Het Radboudumc wil het elke dag beter doen, elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs. Daar hoort een passend gebouw bij. In de nieuwgebouwde Researchtoren zijn de onderzoekslaboratoria, destijds verspreid over verschillende gebouwen, gebundeld. Hoofdbewoner is het Radboudumc Instituut voor Moleculaire Wetenschappen (RIMLS). De bundeling stimuleert de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals biochemie en moleculaire biologie. Het onderzoek dat hier vandaag plaatsvindt, zorgt voor het medicijn en de behandeling van morgen.

 

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen gaat veel sneller als je mensen bij elkaar brengt en verbindt. Dat ervaart het Radboudumc al jaren. Zo heeft het wetenschappelijke (en meermaals prijswinnende) onderzoek van het toonaangevende RIMLS een positieve impact op de gezondheidszorg. In dit onderzoeksgebouw zitten de onderzoeksgroepen van het Radboudumc en de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Radboud Universiteit bij elkaar. De centrale pleinen met ontmoetingsplekken en een overvloed aan daglicht stimuleren kennisuitwisseling en interactie.

 

Baanbrekend onderzoek door efficiënt samenwerken

Het RIMLS is een toonaangevende multidisciplinaire onderzoeksschool die fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht op moleculair niveau, naar de mechanismen die een rol spelen bij ziekte. Hoe meer kennis hierover ontstaat, hoe beter ziektes te behandelen zijn. Efficiënte werkprocessen die samenwerking stimuleren, zijn hierbij essentieel. En met succes: zo vond de wereldwijde doorbraak van de live-imagingtechniek – onderzoek in levende cellen – in het RIMLS plaats.

 

Organisch ontwerp met elegante verschijning

Het onderzoeksgebouw staat aan de oostkant van het campusterrein en was eind jaren negentig de tweede stap in het grootse transformatieproces. Bij de start van de bouw was nog niet exact bekend hoe hoog het gebouw uiteindelijk zou worden. De uitdaging voor EGM was dan ook om in eerste instantie een laag, horizontaal gebouw te ontwerpen, dat later verticaal en hoog werd. De oplossing hiervoor lag in het gebruik van verschillende materialen. Een metalen gevel aan de noordzijde in combinatie met een warme houten gevel aan de zuidzijde. Dit geeft het grote gebouw een elegante uitstraling. Het onderzoeksgebouw kreeg uiteindelijk elf verdiepingen.

 

Optimale lichtinval van natuurlijk licht

De Researchtoren bestaat uit een ondergronds gelegen logistiek centrum, met daarboven (op palen) alle laboratoria en kantoren van het RIMLS. Dit hoogteverschil zorgt voor een optimale inval van natuurlijk licht. Het gebouw is zo ontworpen dat er efficiënt en effectief samengewerkt kan worden. Aan de lange noordgevel zitten de laboratoria en aan de zuidzijde voornamelijk kantoren en uitwerkruimten, waar op digitale wijze het onderzoek wordt voortgezet. Beide kanten staan met elkaar in verbinding via een speciale open zone in het midden. Op die plek is er midden in het gebouw een trap geplaatst om de samenwerking extra te bevorderen. Deze trap heeft de bijzondere vorm van een dubbele helix, de contouren van een DNA-streng; typerend voor het werkveld van de onderzoekers.

 

Logistiek hart van het campusterrein

In het researchgebouw vindt ook de centrale bevoorrading van de hele campus plaats. Gecentreerd in de onderste laag op -1, waar ook de centrale sterilisatieafdeling (CSA) is gevestigd. Deze laag is verbonden met de rest van het universitair medisch centrum. Daglicht bereikt ook hier alle werkplekken, waardoor het logistieke centrum echt aanvoelt alsof het op de begane grond is. EGM werkt op dit moment aan een verhuizing van de CSA. De afdeling zal worden verplaatst naar een nieuw aangrenzend bouwdeel op laag -1, aan de zijde van het Geert Grootteplein. Door deze uitbreiding maakt het dak van de nieuwe CSA op innovatieve wijze onderdeel uit van het plein waar bezoekers en patiënten genieten van de buitenlucht en een wandeling in het groen.
 

Blijvende verbinding tussen onderwijs, onderzoek en zorg

De Researchtoren is een van de eerste gebouwen die in de stapsgewijze vernieuwing van de campus is gebouwd. Tot op de dag van vandaag werkt EGM aan vernieuwingen in het gebouw. En hoe meer de campus vorm krijgt, hoe groter de verbindende rol van het onderzoekscentrum tussen onderwijs en zorg zichtbaar wordt. Dit alles om de volksgezondheid te verbeteren. Nu en in de toekomst.

 

Fotografie: EGM architecten | Scagliola+Brakkee

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!