+

Overheid

Onze ervaring met het ontwerpen en vormgeven van overheidsgebouwen is even breed als de dienstverlening van de overheid zelf: van gemeentehuis tot brandweerkazerne en van waterschapskantoor tot rechtbank. Samen met de opdrachtgever geven we de (vernieuwde) processen vorm en ontwerpen we aansprekende en innovatieve gebouwen. Zo creëren we samen een overzichtelijke en prettige omgeving voor gebruikers en bezoekers. EGM is volledig op de hoogte van de laatste maatschappelijke ontwikkelingen en is instaat deze mee te nemen in de ontwerpen. Samen met de opdrachtgever komen we zo tot méér dan een gebouw dat alleen aan het programma van eisen voldoet. Samen vinden we de beste oplossing.

 

Ontwerpen voor de overheid

Als hoog specialistisch bureau realiseren we mooi vormgegeven gebouwen die aansluiten bij hun omgeving en functie. We leveren daarbij bovenal een bijdrage aan efficientie van de organisatie, zowel de harde als zachte kant van de processen, als zeker ook de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij vindt er een continue afweging plaats met de exploitatielasten, flexibiliteit en toekomstbestendigheid van het gebouw. We geven richting aan maatschappelijk verantwoorde ontwerpen met integrale architectonische en klimaattechnische concepten passend bij de voorbeeldfunctie van de overheid op terreinen als duurzaamheid, transparantie, toegankelijkheid en kostenbesef.

 

Openbare gebouwen

Openbaar toegankelijke gebouwen vormen een bijzondere uitdaging. Hierbij vraagt de combinatie van een efficiënte, prettige werkomgeving met een open, gastvriendelijke uitstraling voor bezoekers extra aandacht. En dat met een eigen karakter en 'colour locale'. EGM besteedt uitgebreid aandacht aan het begrijpen van en integreren in het ontwerp van de historie, landschap en de lokale, culturele waarden. Een gebouw voor het openbaar bestuur heeft ook altijd een symbolische waarde: democratie, transparantie, ontmoeting tussen bestuur, burgers en bedrijven. Daarbij moeten medewerkers en bezoekers zich thuis voelen én trots kunnen zijn op het gebouw.

Onze kennis van de dienstverlening en de werkprocessen in het openbaar bestuur en onze effectieve werkwijze waarbij we ontwerp, realisatie en onderhoud desgewenst in een turn-key-contract opnemen, maken ons tot een veelgevraagde ontwikkelingspartner. We voeren de dialoog met de opdrachtgever vanuit het perspectief van de eindgebruikers.

 

Politiekantoren & Justitiële Inrichtingen

Het ontwerpen en realiseren van gebouwen voor politie en justitie vereist een grondige kennis van de bedrijfsprocessen en beveiligingsaspecten. Beide hebben een grote invloed op de verschijningsvorm van dit type gebouwen. Wij hebben de vereiste kennis in ruime mate en aantoonbaar in huis. Onze gebouwen kenmerken zich door een logische en overzichtelijke lay-out, waarbij een prettige en gezonde werk- en leefomgeving het uitgangspunt is.

We zorgen ervoor dat de benodigde beveiligingsinstallaties steeds zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken zijn. In combinatie met het juiste materiaal- en kleurgebruik en een passende vormtaal creëren we een vriendelijke omgeving. Die integratie vraagt, naast de specifieke bouwkundige kennis, ook kennis van de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Daarbij verliezen we het menselijke aspect niet uit het oog. Juist in deze gebouwen is daglichttoetreding van groot belang zodat het eigen bioritme het ritme van de dag kan volgen. Alleen zo creëren alle factoren samen een optimaal prettige werk- en verblijfsomgeving die daarmee een positieve bijdrage levert aan de veiligheid.

Elk ontwerp heeft een eigen karakter en 'colour locale', geworteld in de lokale samenleving, de geschiedenis, het landschap en de lokale culturele waarden

 

Hulpdiensten

Maatschappelijke hulpdiensten zoals brandweer en ambulance, vereisen een perfecte inpassing in de stedenbouwkundige omgeving, een uiterst functionele opzet en een excellente logistieke helderheid. Die eisen doen een maximaal beroep op alle kwaliteiten van de architect. Als full-service bureau heeft EGM architecten al die kwaliteiten in huis: stedenbouwkundige, bouwkundige en architectonische kwaliteiten. We ontwikkelden innovatieve en aantoonbaar geslaagde concepten waarin duurzaamheid, flexibiliteit en uitbreidbaarheid naadloos zijn geïntegreerd.


Brandweerkazernes 'groeien' door verschillende ontwikkelingen binnen de overheid tot gebouwen voor meerdere diensten rond het thema veiligheid - meldkamer, ambulancedienst en stadstoezicht. Diensten met een geheel eigen belevingswereld. Dat stelt nieuwe eisen aan de huisvesting. In nauw overleg met de gebruikers weten wij daarop steeds weer een doeltreffend antwoord te formuleren. Juist die verschillende dynamieken maken het ontwerpen van gebouwen voor centrale hulpdiensten tot een interessante opgave. We zorgen voor heldere ordening, laten de verschillende functies optimaal van elkaars aanwezigheid profiteren, maar elkaar bij de uitvoering van de werkzaamheden – ook letterlijk – niet voor de voeten lopen. Het ontwerp zorgt er ook voor dat degenen die er 24 uur verblijven zich niet verloren voelen in een groot gebouw, maar de menselijke schaal waarderen.