+

Woningbouw

Een woning vormt de thuisbasis van waaruit we ons leven organiseren. De kwaliteit van de woonomgeving heeft daarmee een grote impact op ons welbevinden en onze gezondheid. Bij het ontwerpen voor de woningenbouw, vormen de toekomste bewoners dan ook een onmisbare schakel in het ontwerpproces. Een intensieve opgave waarin exterieur, interieur en omgeving integraal uitgewerkt worden. Ruimtelijke kwaliteit en doordacht materiaalgebruik gaan daarbij samen met duurzaamheid en milieubewust ontwerpen.

 

Zowel seriematige woningbouw als een appartementengebouw vragen naast de individuele appartementen en woningen ook aandacht voor de gezamenlijke binnen- en buitenruimten. Daarmee worden de woningen aan hun omgeving verankerd en is dat naast de kwaliteit van de woning zelf de belangrijkste kwaliteit die het woongenot kan en zal bepalen. Bij het streven naar een zo hoog mogelijk woongenot spelen tevens de financiële haalbaarheid en verhuurbaarheid voor bijvoorbeeld woningcorporaties en ontwikkelaars een essentiële rol. Door deze geïntegreerde kennis bij EGM architecten wordt een optimaal resultaat bereikt.

 

Wij zijn onze opdrachtgevers van dienst met creatieve en op praktische ervaring gebaseerde oplossingsrichtingen voor die nieuwe woningbouw vraagstukken. Bovendien beschikken we ook over ruime expertise op het gebied van wonen met een zorgbehoefte. Daarbij ontwerpen en realiseren wij vaak concepten waarin we hoogwaardig wonen combineren met de ruimtelijk-functionele voorwaarden voor het effectief verlenen van zorg. EGM architecten levert onder andere vanuit die betrokkenheid bij aan de maatschappelijke taak van opdrachtgevers ten aanzien van een duurzame bijdrage aan de volkshuisvesting in Nederland.

Wonen en de woonomgeving hebben een grote impact op het welzijn en de gezondheid van mensen