+

Zorg-care

Ontwerpen voor de zorg is complex maar zinvol; de maatschappelijke betekenis is groot. Visie en ideaal gaan hand in hand met nut en economie. Dat maakt ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en besturen in de zorg veeleisend, uitdagend en betekenisvol. Onze ontwerpen voor de zorg baseren we op 6 belangrijke thema's: welzijn, zorgvisie, functionaliteit en proces, architectuur en stedenbouw, duurzaam vastgoed en exploitatie.

 

De kwaliteit van huisvesting heeft grote invloed op de behandelmogelijkheden en het welzijn van de cliënt. Zij is ook van belang voor personeel en familie. Bij het ontwerp houden we hiermee rekening. Specifieke aandoeningen en behandelmethoden vragen specifieke ruimtelijke en organisatorische oplossingen en sferen, soms tijdelijk en flexibel. Sferen en ervaringen creëren we door te variëren in beslotenheid en openheid, uitzicht, materiaalkeuze, detaillering, kleurgebruik en verlichting. Onze ambitie is mooie, toekomstbestendige en vooral veilige woon- en werkomgevingen te creëren voor alle gebruikers: bewoners en personeel. We zorgen daarbij voor een synthese tussen gebouw, interieur en landschap.

Geestelijke gezondheidszorg

Wij hebben veel ervaring met het bouwen voor de psychiatrie en psycho-geriatrie in de breedste zin van het woord. Specialistische psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, kleinschalige groepsvoorzieningen, poliklinieken en zelfstandige woonvormen; alle vormen hebben wij mogen voorzien van goed werkende en passende huisvesting.

We volgen de ontwikkelingen in de psychiatrie op de voet en zijn actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Nieuwe inzichten en bijbehorende vormen van therapie leiden tot innovatieve en flexibele ontwerpconcepten. Omdat wij ons inleven in de behoeften en mogelijkheden van bewoners en gebruikers, kunnen wij de ontwerpopgave goed analyseren. We voeren intensieve gesprekken met psychiaters, verpleegkundigen, begeleiders en patiënten (vertegenwoordigers), maar ook met de facilitaire beheerders. Wij hebben ervaring met deze pluriformiteit in de vraag van onze opdrachtgevers.

Naast het afstemmen van ontwerp op de zorg zijn wij voor opdrachtgevers gesprekspartner in de ontwikkeling van hun zorgvastgoedportefeuille. Duurzaamheid, onderhoud en beheer zijn zaken die tegenwoordig belangrijk zijn in de exploitatie en het gebruik van een gebouw en integraal in het ontwerp worden meegenomen.

We creëren prettige, toekomstbestendige en veilige woon- en werkomgevingen voor alle gebruikers

Woon(zorg)complex

Wij hebben jarenlange kennis en ervaring op het gebied van zorg en woningbouw. Dat maakt ons een van de toonaangevende bureaus voor woon(zorg)voorzieningen. Zo stonden we aan de wieg van Geboden Toegang, het internationaal bekende handboek voor het toegankelijk en bruikbaar ontwerpen en bouwen voor gehandicapte mensen. We denken intensief met de opdrachtgever mee over zorgprocessen, eigentijdse woonwensen, maar ook over efficiënt en duurzaam vastgoedbeheer.

De voorzieningen voor wonen en zorg maken een grote transitie door. Door de maatregelen van de overheid verschuift de aandacht van grootschalige complexen naar kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijken en passende zorg aan huis. Het zorgplan doet hierbij een toenemend beroep op familie en mantelzorg. Dit leidt tot nieuwe concepten van zorgwoningen en mantelzorgwoningen. Daarnaast is herbestemming van woonzorgcomplexen een actueel onderwerp om rendabele voorzieningen aan te kunnen bieden voor zorgbehoevenden.

Zorghotel

Een zorghotel of herstelverblijf kan zorgen voor een vlottere doorstroming van patiënten na een ziekenhuisopname en vormt een uitstekende voorbereiding op de thuissituatie. Deze voorzieningen geven patiënten een adempauze in een comfortabele en sfeervolle omgeving. Gasten kunnen een beroep doen op een arts of verpleegkundige en kunnen gebruik maken van alle hoteldiensten; van restaurant en roomservice tot wellnessvoorzieningen. Een nieuwe variant voor het gebruik van een zorghotel is de ontwikkeling van het zorgtoerisme.