Sint Maartenskliniek

'Met gebouwen is het zaak jaren vooruit te denken omdat de investeringen in de verschillende zorgfuncties zo hoog zijn.'

Om ruimte te maken voor de nieuwbouw van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen zijn de eerste gebouwen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Aanleiding voor FMT Gezondheidszorg om architect Arnold Sikkel te interviewen over het ontwerp en over het belang van samenwerken met zorgprofessionals.

Medewerkers en werkproces centraal

In 2014 kreeg Arnold Sikkel, partner-architect bij EGM architecten, het verzoek van Mark van Houdenhoven, voorzitter RvB van de Sint Maartenskliniek, mee te denken over het ontwerp van een nieuw OK-complex dat in 2019 gerealiseerd dient te zijn. "De zorg is dusdanig in beweging dat ik adviseerde een structuurplan voor het totale ziekenhuis te maken en vervolgens te onderzoeken hoe de revalidatieafdeling en het OK-complex er in het licht van de toekomstige ambities uit zouden moeten zien", aldus Sikkel. "Met gebouwen is het zaak jaren vooruit te denken omdat de investeringen in de verschillende zorgfuncties zo hoog zijn."

 

Al snel bleken de kosten voor de verbouw van de kliniek dermate hoog dat nieuwbouw werd overwogen. Een berekening van D2 Ontwikkeling, dat optreedt als gedelegeerd opdrachtgever namens de Sint Maartenskliniek, wees uit dat nieuwbouw inderdaad gunstiger zou zijn qua prijs. Voor EGM architecten, al vele jaren specialist in het ontwerpen voor zorg en welzijn, was het ontwerp van een dergelijke specifieke verblijfsomgeving voor patiënten een primeur.

 

"De verpleging van dwarslaesiepatiënten was een volstrekt onbekend gebied voor ons. Dus zijn we een dag op de afdeling geweest om te zien wat het personeel en de patiënten zoal doen", aldus Sikkel. "Dat bleek afwijkend van alles waar we tot nu toe voor gebouwd hebben. Patiënten zijn hier voor langere tijd om te revalideren en het verplegend personeel is de hele dag met hen bezig."

Gebruikersoverleggen

Voor het ontwerp van het nieuwe gebouw inventariseerde Sikkel de handelingen van het verplegend personeel en streefde hij naar een zo aangenaam mogelijke werkomgeving. "Bijvoorbeeld dat rolstoelen en bedschermen niet in de weg staan en dat er sprake is van een frisse omgeving zonder storende geuren. En voor de afdeling met CVA-patiënten gaf het personeel bijvoorbeeld aan dat de omgeving prikkelarm zou moeten zijn." De gebruikers speelden een belangrijke rol in het ontwerp.

 

"We hebben geluisterd naar hun bedoelingen en zij hebben specifieke issues rond hun werk en de patiënten aangedragen. Vervolgens hebben we ook het conceptontwerp in gebruiksersoverleggen besproken, van totale afdeling tot op kamerniveau. Zit alles op de juiste plek als het gaat om installaties en is de materialisatie in orde?"

 

Lees het hele interview in de bijlage.

 

Bron: FMT Gezondheidszorg 2017 04/05