Diagnostiek en behandeling Radboudumc

Nieuwbouw voor diagnosestelling, behandeling en spoedeisende hulp, Nijmegen

Duurzaam meebewegen met de veranderende inzichten in patiëntenzorg

Academische diagnostiek is een complexe zaak. Hiervoor een duurzaam gebouw ontwerpen is net zo complex. Dat vraagt om specifieke kennis en kunde. EGM ontwierp een diagnostiekgebouw dat moeiteloos meebeweegt met de veranderende academische zorg. Om zo, nu en in de toekomst, de beste diagnoses en behandelingen te kunnen bieden. Ook als het om spoedeisende en levensbedreigende situaties gaat.

Bekijk het gehele project

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

X

Rationeel en mensvriendelijk. Dat is het diagnostiekgebouw van het Radboudumc. Van buiten stevig en robuust, van binnen warm en zacht. Achter de strakke gevel bevinden zich de afdelingen Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, Centrale Endoscopie, Medische Microbiologie, Hartkatheterisatie en Pathologie. Met hun state-of-the-art onderzoekslaboratoria, operatiekamers, MRI’s en CT-scanners. Ook huisvest het diagnostiekgebouw – met een helikoperdek op het dak – het mortuarium en de spoedeisende hulp plus ambulancehal. Het gebouw is in twee fases gerealiseerd terwijl het ziekenhuis volledig openbleef.

 

Overzichtelijk gebouw met een heldere structuur

Het diagnostiekgebouw is de eerste nieuwbouw aan de zuidzijde van het Geert Grooteplein, dat het hart vormt van het Radboudumc-masterplan. Voor de samenhang in dat plan ontwikkelde EGM een stedenbouwkundige visie, die ook de basis vormde voor het diagnostiekgebouw. Een complexe puzzel met als resultaat een overzichtelijk gebouw met een heldere structuur.

 

Urban window verbindt het gebouw met het plein

Het rationele, U-vormige gebouw weerspiegelt de hightech functies die het huisvest. Het massieve blok staat op een lichte plint, met een opvallend grote opening in het midden, het urban window. Dit raam verbindt het gebouw stedenbouwkundig met het plein. Vanuit de openbare ruimten binnen – speels ingedeeld met verspringende volumes – opent het gebouw zich als het ware richting het plein. Met een open zicht en extra lichtinval als resultaat.


Alles een plek geven op beperkt aantal vierkante meters

Het vroeg veel denkwerk om alle functies en medische apparatuur een plek te geven op dit relatief beperkte oppervlak. Functies die zowel onafhankelijk als samen moeten opereren. Daarom kent het gebouw een logische ordening. Op de begane grond zitten de drukst bezochte afdelingen, zoals de spoedeisende hulp en Radiologie. Op de hoger gelegen verdiepingen zitten onder andere Medische Microbiologie en Pathologie. De helikopterlandingsplaats op het dak – die een specialistische gebouwconstructie eiste – is via rechtstreekse liften direct verbonden met de spoedeisende hulp op de begane grond en het OK-complex.

 

Eerste 24 uurslab van Nederland

Het diagnostiekgebouw is zo ontworpen dat de nieuwste technologie erin ondergebracht kan worden. Zo bracht het Radboudumc – als een van de eerste in Nederland – alle patiëntenzorglaboratoria (negen laboratoria van vijf afdelingen), de monsterontvangst en de basis- en spoeddiagnostiek samen in één centrale faciliteit. Heel vooruitstrevend en uniek in Nederland is het 24 uurslab, waar patiëntgebonden labresultaten binnen 1 uur geleverd worden. Ingenieuze logistieke robotstraten verkleinen de kans op fouten of het zoekraken van materiaal. Met deze hightech en high-end laboratoria levert het Radboudumc een significante bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg.

 

Bouwen en verhuizen terwijl alles doordraait

De realisatie van het diagnostiekgebouw was de eerste stap in de vernieuwing van de campus. Een logistiek ingewikkelde bouwpuzzel, omdat alle afdelingen en gebouwen van het Radboudumc in bedrijf moesten blijven. Ook de afdelingen die verhuisden van de westflank van het terrein naar het nieuwe diagnostiekgebouw. Deze grote verhuispuzzel – met als uitgangspunt first time right – werd mede dankzij de ervaring van EGM foutloos en soepel gelegd.


Flexibiliteit als duurzame kracht

De kracht van het gebouw zit hem in de flexibiliteit. Zo past het ontwerp zich moeiteloos aan de zich steeds ontwikkelende academische zorg en de veranderende behoeften van de medewerkers en patiënten aan. Na ingebruikname in 2002 zijn in de loop van de tijd de operatiekamers van de dagbehandeling gemoderniseerd en zijn er oogheelkundige operatiekamers toegevoegd. Dit vanwege organische ontwikkelingen, voortkomend uit het masterplan. Kortom: het duurzame, intelligente en patiëntvriendelijke ontwerp heeft zich in de praktijk al meermaals bewezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!