Radboudumc Hoofdgebouw

Nieuwe hoofdingang geeft de duurzame campus verder vorm, Nijmegen

Een licht, compact en toekomstgericht gebouw met een menselijke maat

Heldere structuur, overzichtelijke ontmoetingsplekken, daglicht en uitzicht zorgen voor een prettige omgeving die bijdraagt aan herstel

Bekijk het gehele project

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

X

Radboudumc Hoofdgebouw

Multifunctioneel gebouw waarin hoofdentree, zorg en winkelvoorzieningen op vriendelijke wijze en kwalitatief hoog niveau een plek hebben gekregen

Het nieuwe Hoofdgebouw is het laatste gebouw in het vernieuwingsplan van het Radboudumc. Een compact en op de toekomstgericht gebouw, dat de missie en visie van het Radboudumc - to make a significant impact on healthcare - ondersteunt. In het gebouw krijgt vooral de beschouwende en neuro-sensorische zorg een plek. Daarnaast vormt het gebouw de hoofdentree van de campus.

Compacte en overzichtelijke zorgomgeving

Het Hoofdgebouw (voorheen Gebouw S) vervangt een groot aantal gebouwen die niet meer aan de huidige wensen en standaarden van het Radboudumc voldoen. Daarnaast wordt het aantal benodigde meters vastgoed drastisch teruggebracht om een compacte, overzichtelijke en toegankelijke zorgomgeving te realiseren. Het gebouw is zoveel mogelijk generiek ontworpen en heeft een heldere en zeer flexibele structuur, waardoor eenvoudig ingespeeld kan worden op toekomstige functieveranderingen. Ondanks de hoge standaardisatie in de poliklinieken, de klinieken en het stafdomein blijft de eigen identiteit van de verschillende afdelingen bewaard.

 

 

De menselijke maat: de gulden snede

Het ontwerp is gebaseerd op een bewezen goede gebouwstructuur, waarin ook het karakter van het Radboudumc duidelijk herkenbaar is. Een van de meest aansprekende voorbeelden hiervan is Gebouw A. Dit monumentale pand is ontworpen volgens de Bossche School Stijl, waarbij de menselijke maat het uitgangspunt vormt. Hierbij worden alle gebouwonderdelen op elkaar afgestemd volgens de ideale maatverhouding gebaseerd op de Gulden Snede. Het Hoofdgebouw is een voorbeeld van een moderne en waardevolle vertaling van deze architectuurstijl.

 

Bossche School-stijl als uitgangspunt voor nieuwbouw

De maat en schaal van Gebouw A is een handvat geweest voor de globale opbouw van het Hoofdgebouw. Hierdoor komt het niet over als één groot gebouw, maar als een logische aaneenschakeling van kleinere herkenbare onderdelen. In de plattegrond is ongeveer drie keer de maat en schaal van Gebouw A te zien. Elk van deze drie volumes is georganiseerd rondom een centrale open ruimte, hof of atrium. Dit is het hart van de kliniek en de poliklinieken. De menselijke maat gaat in opzet en structuur echter verder dan alleen de verhoudingen van bouwonderdelen. Andere aspecten die meespelen zijn onder andere een herkenbare route en duidelijke en overzichtelijke plekken die zorgen voor oriëntatie. Daarnaast zijn er wachtruimten met veel daglicht en uitzicht en herkenbare plekken voor de verschillende gebruikers.

 

Innovatiethema "Altijd Licht"

Natuurlijk daglicht en uitzicht dragen bewezen bij aan het welbevinden van gebruikers van gebouwen. Daarom speelt licht een belangrijke rol in de opzet en structuur van het Hoofdgebouw. Onder de noemer ‘Altijd licht’ is gericht gekeken naar het optimaliseren van daglichttoetreding en uitzicht vanuit gebruiksruimten. Daarnaast wordt daglicht in de kliniek, poliklinieken en de algemene ruimten respectievelijk gebruikt voor afleiding, oriëntatie en way-finding en om dag en nacht aan te duiden.

Diverse gebouwaspecten die een belangrijke invloed hebben op het toelaten van daglicht, zijn in het structuurplan meegenomen. Dit zijn onder andere de gebouwdiepte, de indelingsstructuur en 'de derde gevel' waardoor via daklichten en atria daglicht tot diep in het gebouw kan doordringen.

 

Stepping stones en hubs

Vanuit de overtuiging en missie van het Radboudumc zal het Hoofdgebouw ruimte bieden aan plekken voor ontmoeting en bezinning. In de toekomst zal de sterke ontwikkeling van mantelzorg voor de patiënt en zorgparticipatie van de patiënt en zijn omgeving, letterlijk meer ruimte vragen. In de planvorming zijn dit de zogenaamde ‘stepping stones’ in het helingsproces van de patiënt. Hiervoor zijn in de kliniek zogenaamde ‘hubs’ gecreëerd, huiskamers en lounges om elkaar te ontmoeten of even rustig te ontspannen buiten de kamer. Deze ruimtes zijn goed geoutilleerd en bieden een combinatie van comfort en techniek. Het stimuleren van onderlinge ontmoetingen en kennisuitwisseling, tussen de medische professional, de onderzoeker en wetenschapper en de 'learning professional' (onderwijs), vormt de bindende factor van het Radboudumc. Door flexibiliteit in huisvesting en automatisering speelt het Radboudumc in op toekomstige veranderingen.

 

Bouw

Op 23 april 2019 is de bouw van het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc van start gegaan. De oplevering staat gepland op november 2021 met de ingebruikname voor april 2022. Het wordt een gebouw van 11 verdiepingen met totaal zo’n 43.000 m² vloeroppervlak. Bij wijze van eerste steenlegging heeft burgemeester Bruls (Nijmegen) de eerste bouwstenen van een kunstwerk van kunstenares Tanja Smeets onthuld. Duurzaamheid en het creëren van een gezonde omgeving staan centraal in het ontwerp.

 

BREEAM Excellent

Het ontwerp voor het nieuwe Hoofdgebouw heeft het certificaat BREEAM Excellent ontvangen. Het Radboudumc is hiermee het eerste universitair medisch centrum in Nederland en heeft daarbij ook de hoogste score behaald van alle ziekenhuizen in Nederland.

 

 

Mobiele gebruikers: download het pdf om deze presentatie te openen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!