+

Overheid

Onze ervaring met het ontwerpen en vormgeven van overheidsgebouwen is even breed als de dienstverlening van de overheid zelf. Ons portfolio reikt van gemeentehuis tot brandweerkazerne en van waterschapskantoor tot rechtbank. Samen met de opdrachtgever geven we de processen vorm en ontwerpen we aansprekende en innovatieve gebouwen. Gebouwen die werkprocessen optimaliseren en tegelijkertijd zorgen voor een overzichtelijke en prettige omgeving voor gebruikers en bezoekers. Door kritisch te luisteren naar opdrachtgevers en belanghebbenden, hebben we de werkprocessen leren doorgronden. We hebben kennis opgedaan van de veranderingen in de organisaties en inzicht in de maatschappelijke eisen. Samen met de opdrachtgever komen we tot méér dan een gebouw dat alleen aan het programma van eisen voldoet. Samen vinden we de beste oplossing.

Ontwerpen voor de overheid

We realiseren als hoog specialistisch bureau mooi vormgegeven gebouwen, maar leveren bovenal een bijdrage aan efficiency van werkprocessen en beheersing van exploitatielasten. Aan flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Aan een gezonde werkomgeving. We geven richting aan maatschappelijk verantwoorde ontwerpen met integrale architectonische en klimaattechnische concepten voor een realistische prijs. Passend bij de voorbeeldfunctie van de overheid op terreinen als duurzaamheid en kostenbesef, transparantie, toegankelijkheid en een laag energieverbruik.

Openbare gebouwen

Openbare gebouwen van de overheid vormen een bijzondere uitdaging om een efficiënte, prettige werkomgeving te combineren met een open, gastvriendelijke uitstraling voor bezoekers. En dat met een eigen karakter en 'colour locale', geworteld in de lokale samenleving, de historie, het landschap en de lokale, culturele waarden. Een gebouw voor het openbaar bestuur heeft ook altijd een symbolische waarde: democratie, transparantie, ontmoeting tussen bestuur, burgers en bedrijven. Daarbij moeten medewerkers en bezoekers zich thuis voelen én trots kunnen zijn op het gebouw.

Onze kennis van de dienstverlening en de werkprocessen in het openbaar bestuur en onze effectieve werkwijze waarbij we ontwerp, realisatie en onderhoud desgewenst in een turn-key-contract opnemen, maken ons tot een veelgevraagde ontwikkelingspartner. We voeren de dialoog met de opdrachtgever vanuit het perspectief van de eindgebruikers. Zo realiseren we overzichtelijke en gebruiksvriendelijke gebouwen.

Politiekantoren & Justitiële Inrichtingen

Het ontwerpen en realiseren van gebouwen voor politie en justitie vereist een grondige kennis van de bedrijfsprocessen en beveiligingsaspecten. Beide hebben een grote invloed op de verschijningsvorm van dit type gebouwen. Wij hebben de vereiste kennis in ruime mate en aantoonbaar in huis. Onze gebouwen kenmerken zich door een heldere lay-out, waarbij we vooral aandacht besteden aan korte, functionele looplijnen en overzichtelijke ganggebieden.

We zorgen ervoor dat de benodigde beveiligingsinstallaties steeds zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken zijn. In combinatie met het juiste materiaal- en kleurgebruik creëren we een vriendelijke omgeving. Die integratie vraagt, naast de specifieke bouwkundige kennis, ook kennis van de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties. Daarbij verliezen we het menselijke aspect niet uit het oog. Materiaal- en kleurgebruik en daglichttoetreding kunnen bijdragen aan een prettigere omgeving om te werken en verblijven. Dit levert een indirecte positieve bijdrage aan de veiligheid.

Elk ontwerp heeft een eigen karakter en 'colour locale', geworteld in de lokale samenleving, de geschiedenis, het landschap en de lokale culturele waarden

Hulpdiensten

Maatschappelijke hulpdiensten zoals brandweer en ambulance, vereisen een perfecte inpassing in de stedenbouwkundige omgeving, een uiterst functionele opzet en een excellente logistieke helderheid. Die eisen doen een maximaal beroep op alle kwaliteiten van de architect. Als full-service bureau heeft EGM architecten al die kwaliteiten in huis. Stedenbouwkundige, bouwkundige en architectonische kwaliteiten. We ontwikkelden al verschillende, aantoonbaar geslaagde concepten binnen beperkte budgetten. Zonder daarbij concessies te doen aan duurzaamheid, flexibiliteit en uitbreidbaarheid.


Brandweerkazernes 'groeien' door verschillende ontwikkelingen binnen de overheid tot gebouwen voor meerdere diensten rond het thema veiligheid - meldkamer, ambulancedienst en stadstoezicht. Diensten met een geheel eigen belevingswereld. Dat stelt nieuwe eisen aan de huisvesting. In nauw overleg met de gebruikers weten wij daarop steeds weer een doeltreffend antwoord te formuleren. Juist die verschillende dynamieken maken het ontwerpen van gebouwen voor centrale hulpdiensten tot een interessante opgave. We zorgen voor heldere ordening, laten de verschillende functies optimaal van elkaars aanwezigheid profiteren, maar elkaar bij de uitvoering van de werkzaamheden – ook letterlijk – niet voor de voeten lopen. kunnen ons inleven in de behoeften van de gebruikers. En we zorgen ervoor dat we ook voor degenen die er 24 uur verblijven een groot gebouw 'klein' maken.