+

Labs en Industrie

Onderzoek is de basis voor ontwikkeling en vooruitgang. Het is de motor voor innovatie en de weg naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Onderzoek begint bij een nieuwsgierige houding; het zoekt naar antwoorden en nieuwe vragen. Wetenschappelijk onderzoek zoekt nieuwe inzichten in tal van vraagstukken, diagnostisch onderzoek naar een diepere kennis over ziektebeelden met als doel zo snel mogelijk effectieve behandelingen te implementeren. Industrieel en commercieel onderzoek wil nieuwe producten en technologieën ontwikkelen en bestaande verbeteren. EGM architecten kent als geen ander de specifieke eisen van de verschillende onderzoekssectoren en de generieke thema's.

Onderzoekscentra en laboratoria

Onderzoeksresultaten vinden hun weg vaak naar de industrie voor productie en handel. Daar gelden vooral eisen voor de efficiëntie van productieprocessen, productieveiligheid en commerciële uitstraling. Dit vraagt vaak uitgesproken en bijzondere gebouwen, waarbinnen onderzoeksprocessen optimaal verlopen en zich ontwikkelen, binnen de eisen van veiligheid en geheimhouding. We hebben uitgebreide expertise en ervaring met laboratoria voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, laboratoria voor diagnostisch onderzoek-klinische chemie en medische microbiologie- en farmaceutische laboratoria.

Elke onderzoekssector vraagt eigen, specifieke voorzieningen en dus gebouwoplossing, maar ze zijn alle onderhevig aan dezelfde maatschappelijke en economische tendensen, essentiële en hedendaagse thema's als duurzaamheid, flexibiliteit en kennisdeling. Dit stelt hoge eisen aan techniek, functionaliteit, flexibiliteit, inrichting, hygiëne en veiligheid. Evengoed belangrijk zijn belevingswaarden als daglicht, uitzicht en ruimtelijkheid. Een voorwaarde is bovendien dat het gebouwconcept interactie en kennisdeling stimuleert tussen specialistische medewerkers. Want voor succesvol onderzoek en kennisontwikkeling is communicatie tussen medewerkers onontbeerlijk.

Unieke gebouwen die bedrijfsprocessen maximaal faciliteren. Wij weten steeds een betekenisvol gebouw voor onze opdrachtgevers te realiseren

We hebben uitgebreide kennis van en ervaring met het ontwerpen van laboratoria en met gebouwspecifieke eisen en randvoorwaarden, zoals de inpassing van complexe technische infrastructuur en hygiëne-aspecten. Maar ook over het werken met risicovolle stoffen in cleanrooms en specifieke laboratoriuminrichtingen, zoals LAF, CFK en VWB hebben wij ervaring in veel typen laboratorium. We zijn bedreven in het ontwerpen van laboratoria met 'slimme' casco's, die een meervoudig en flexibel gebruik mogelijk maken. Dat biedt gebruikers variabele gebruiksmogelijkheden en maakt het gebouw toekomstbestendig en duurzaam. Optimale integratie van state-of-the-art techniek in een mooi en plezierig gebouw is voor ons steeds een mooie uitdaging. Een uitdaging die ons iedere keer weer inspireert tot het ontwerpen van de beste en mooiste laboratoria.

Bedrijfsgebouwen

Nederland kent zorgvuldige, esthetische randvoorwaarden voor het ontwerpen van bedrijfsgebouwen in de bewoonde omgeving. Toch laten bedrijventerreinen vaak grote willekeur en een kakofonie aan gebouwen zien. Binnen deze bonte verzameling van objecten weten wij betekenisvolle panden voor onze opdrachtgevers te realiseren. Gebouwen waarmee een opdrachtgever zijn bedrijf kan profileren naar de buitenwereld, dat iets zegt over het imago en de werkzaamheden van het bedrijf. Zo is elk van onze ontwerpen uniek ten opzichte van haar buren. Tegelijkertijd faciliteert zij de bedrijfsprocessen maximaal en speelt goed in op toekomstige ontwikkelingen.

De vaak (deels) specifieke programma's vertalen we in gebouwen die inspirerend zijn voor de gebruiker, die uitnodigend zijn in de werving van nieuwe cliënten en die de representatie vormen van de positie van het bedrijf in de maatschappij. We ontwerpen en realiseren een optimaal gebouw, specifiek voor de locatie, gericht op de bedrijfsvoering, met een maximale functionaliteit en een uitgekiende logistiek. Kortom, gebouwen die een duidelijke rol hebben in de huidige maatschappij en met hooguit minimale aanpassingen een langdurige effectieve maatschappelijke rol vervullen.