+

Leisure

Leisure - vrije tijd en ontspanning - speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Sportieve recreatie neemt daarbij een belangrijke plaats in. Sporters verlangen dan ook steeds meer een moderne, adequate sportaccommodatie, voor de beste sportbeleving. Maar ook in winkels speelt de beleving van de klant een steeds grotere rol. Aan die beleving van sporter en klant kan de architectuur een grote positieve bijdrage leveren. EGM architecten heeft ruime ervaring met ontwerpen voor leisure. Of het nu gaat om sportaccomodaties of winkels. Wij hebben de kennis en de middelen om snel of langdurig het proces van 'pitch tot plaza' te begeleiden binnen een flexibel ontwerpproces. Voorop staat dat het totaalontwerp bijdraagt aan een positieve (klant)beleving.

Optimale beleving vrijetijdsbesteding in een gebouw op maat

Sport en recreatie

Kantine, sporthal, clubgebouw, sportcomplex of stadion; een sportgebouw moet een unieke, eigen identiteit uitstralen die aansluit op de vereniging of organisatie. Leden moeten trots kunnen zijn op het gebouw van hun club, zich ermee kunnen identificeren en er met plezier naartoe gaan. Natuurlijk spelen meer praktische zaken een rol, zaken als een heldere ordening en rationaliteit in het gebruik. Denk aan de oriëntatie van de tribunes en gebouwen op het speelveld. Maar ook dat ze sociaal veilig zijn en bestand zijn tegen intensief gebruik.

Wij realiseren ons dat sportverenigingen een smalle beurs hebben en veel leunen op het werk van enthousiaste vrijwilligers. We zorgen daarom voor betaalbare gebouwen die duurzaam zijn en minimaal onderhoud vergen. Die bestand zijn tegen intensief gebruik en sociaal veilig zijn. Waar gewenst zijn onze ontwerpen multifunctioneel te gebruiken, zodat gebruik door derden de kosten voor de vereniging helpt drukken.

We vallen niet in herhaling, maar ontwerpen voor elke vereniging een uniek gebouw. Herkenbaar en met een eigen identiteit. Een gebouw dat naast plezier ook verenigingstrots uitstraalt en de basis is voor een succesvol verenigingsleven.

Winkels en winkelcentra

Presentatie, waardecreatie, 'traffic', return on investment. Beeld, schaal, veiligheid, snelheid. De retailwereld is dynamisch, net als het ontwerpen voor retail. Stedenbouw, architectuur, interieur, projectbegeleiding, veiligheidsadvisering en bouwfysica; al die disciplines komen samen in het dynamische ontwerpproces voor zowel nieuwbouw als revitalisatie van winkelvoorzieningen. Wij baseren onze integrale aanpak op onze visie en ervaring met ontwerpen voor retail en de kennis van complexe opgaven waarbij de maatschappelijke betekenis bovenaan staat. Tussen een eenvoudige vitrine en een grote internationale shoppingmall zitten meer overeenkomsten dan een eerste blik doet vermoeden.

Een succesvolle uitwerking voor de retail betekent een goede logistiek en routing, en een aangenaam verblijfsklimaat dat klanten weet te trekken en vast te houden. Dat vereist zicht op die overeenkomsten en kennis van de verschillen en een vertaling daarvan in een helder concept. Altijd. Voorde kleine zelfstandige ondernemer. Voor de franchisenemer van een groot concern die zorgvuldig 'ingepast' moet worden in een zorgboulevard. Voor het ontwerp voor een themamall in de oksel van het grootste verkeersplein van Nederland. Of voor een shopping-alley op een internationale luchthaven.