Bestuurlijk Knooppunt

Het nieuwe gemeentehuis van Zwijndrecht

Ontwerp dat bijdraagt aan dienstverlening

Het nieuwe abstracte, transparante gebouw vormt een decor voor het monumentale raadhuis. Uitgangspunt bij het ontwerp was het vernieuwen en verbeteren van gemeentelijke dienstverlening,.

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

X

Bestuurlijk Knooppunt

Architectuur en interieurontwerp dragen bij aan vernieuwing en verbetering van de gemeentelijke dienstverlening

Het vernieuwen en verbeteren van gemeentelijke dienstverlening

De gemeente Zwijndracht schreef een prijsvraag uit via een Europese aanbesteding voor het nieuwe Bestuurlijk Knooppunt. Gekozen werd voor het samenwerkingsverband van EGM architecten en Van der Vorm Projectontwikkeling. De opdracht is uitgewerkt binnen een 'turn-key' contract, waarbij ontwerp, realisatie en onderhoud zijn samengevoegd en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen.

Korte ontwerp- en realisatieperiode

Door de soepele samenwerking tussen de partijen was de ontwerp- en realisatieperiode van het project extreem kort: slechts drie jaar. Uitgangspunt bij het ontwerp was het vernieuwen én verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, zowel vanuit het interieurontwerp als vanuit de architectuur. Met het nieuwe Bestuurlijk Knooppunt brengt de gemeente na jaren van plannen voor het eerst alle diensten samen op één locatie.

De eindgebruiker centraal

Bij het ontwerp van het Bestuurlijk Knooppunt stond de eindgebruiker centraal. De huidige samenleving democratiseert steeds verder. Burgers worden mondiger. De drempels tussen ambtenaren en burgers vervagen. Deze veranderingen vragen om een flexibel ambtenarenapparaat: transparant en open. Dit is terug te vinden in het gemeentehuis van Zwijndrecht. EGM architecten creëerde een overzichtelijk, gebruiksvriendelijk, transparant en open gebouw, waar burgers en medewerkers gemakkelijk hun weg vinden.

Multifunctionele locatie

Het ontwerp omvat naast een nieuw gemeentehuis ook een politiepost, een parkeergarage en 22 appartementen. Transparantie en overzicht zijn erg belangrijk: via de met glas afgesloten vides hebben de ambtenaren visueel contact met de publiekshal. De ruimtelijkheid van de entree, de publiekshal en het grand café zorgen ervoor dat de bezoekers en gebruikers zich gemakkelijk kunnen oriënteren. Het nieuwe abstracte, transparante gebouw vormt een decor voor het monumentale raadhuis en laat het ‘ambachtelijke kunstwerk’ goed tot zijn recht komen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!