Justitiële jeugdinrichting Teylingereind

Oriëntatie en het gevoel van huiselijkheid zijn belangrijk in deze jeugdinrichting

Herkenbare, huiselijke en veilige omgeving voor jongeren

1 / 16

2 / 16

3 / 16

4 / 16

5 / 16

6 / 16

7 / 16

8 / 16

9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

X

Meedoen, bescherming, groeien, aanmoediging, leren, keuzes maken en samenwerken. Deze rechten vormen de basis voor het werken met en begeleiden van de jongeren die in Teylingereind verblijven. De omgeving om dit te huisvesten en te stimuleren is met veel aandacht vormgegeven.

 

Forensisch Centrum Teylingereind is één van de vijf justitiële jeugdinrichtingen (JJI) in Nederland. De inrichting omvat naast de opvang voor 144 jongeren diverse additionele voorzieningen, zoals een school, sportzaal en kantoorfuncties. De carré-vormige nieuwbouw betreft de uitbreiding van de bestaande jeugdinrichting en bestaat uit twee gebouwen welke een buiten sportveld annex binnenplaats omsluiten. Als pupil beweeg je nu altijd via deze buitenruimte naar de andere gebouwen. Naast deze twee hoofgebouwen omvat het ontwerp nog vier losstaande paviljoens welke een beperkt beveiligde opvang van jongeren kunnen huisvesten. Oriëntatie en het gevoel van huiselijkheid, veiligheid zijn belangrijk in een jeugdinrichting.

 

Individuele trajecten

Teylingereind biedt elke jongere een individueel traject om een succesvolle terugkeer in de samenleving te maken. Dit traject helpt jongeren om weer regie te nemen over hun eigen leven en de juiste keuzes te maken. Het leven staat hierdoor niet op pauze, het verblijf in Teylingereind leidt met dan aan de geleverde zorg en aandacht tot ontwikkeling en persoonlijke groei, waardoor jongeren in staat zijn hun leven succesvol weer op te pakken. Als gevolg hiervan is kans op recidive gering en de samenleving verrijkt.

 

Geborgen in een woongroep

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan de woongroep. Deze is opgezet is als een traditioneel woonhuis en niet als een traditionele justitiële inrichting. Dit is bereikt door de slaapkamers op de verdieping te leggen en de woonruimtes op de begane grond, grenzend aan een eigen buitenruimte (tuin). Hier zijn voornamelijk warme en natuurlijke materialen en kleuren zoals oranje en bruin toegepast.

 

Kleurrijke oriëntatie

Op verschillende plekken waar de pupillen door de gebouwen bewegen is gebruik gemaakt van bijzonder kleurgebruik. Zo zijn bijvoorbeeld de twee trappen in het schoolgebouw in geel en oranje uitgevoerd waardoor het altijd duidelijk is aan welke kant van het gebouw je bent. Bij de lokalen en de sportzaal is de frisse blauwe kleur herkenbaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!