Studie Martini-Klinik, Hamburg (Duitsland)

Een ziekenhuis met een sterke eigen identiteit

Healing environment met licht, lucht en uitzicht

De hoge functionaliteit en de architectonische kwaliteit van het ontwerp dragen bij aan het prestige van de Martini-Klinik.

1 / 2

2 / 2

X

Studie Martini-Klinik, Hamburg (Duitsland)

Lean en overzichtelijk

Het EGM-ontwerp voor de nieuwe Martini-Klinik in Hamburg heeft een moderne architectonische expressie die de identiteit van de kliniek benadrukt, terwijl het gebouw zich tegelijkertijd voegt in de campusachtige setting.

Materialisatie

De twee onderste verdiepingen zijn uitgevoerd in rode baksteen, die het gebouw qua materiaal, kleur en schaal met de omliggende gebouwen verbindt. Textuur, kleurnuance en positie van de stenen variëren en geven het ziekenhuis een dynamische expressie. De bovenste verdiepingen hebben een verticaal gestructureerde witmetalen gevel. 

 

Op strategische plaatsen is massa uitgesneden (loggia’s en terrassen), waardoor de schaal van het gebouw optisch is verkleind. De omlijsting van deze uitsneden wordt uitgevoerd in baksteen om de architectonische eenheid te vergroten. Het verschil in materiaalkeuze en kleur in de gevel weerspiegelt de functionele verdeling van het ziekenhuis: boven de verpleegafdelingen, onder de poliklinieken en de operatiefaciliteiten.

Gebouwconcept

Het gebouw maakt optimaal gebruik van de bouwenvelop. Niet alleen kunnen hierdoor de verschillende functies optimaal worden georganiseerd, maar is het ook mogelijk extra open ruimtes te creëren. Deze karakteriseren de essentie van het ontwerp: licht en lucht door het hele gebouw.

Centrale as

Een centrale as van oost naar west met verschillende atria, serres en terrassen vormt het ruimtelijk hart van het gebouw. Het zorgt voor vrij uitzicht op de omgeving, en biedt patiënten en personeel oriëntatie en herkenning.

 

Aan beide kanten van de as ligt een aantal optimaal georganiseerde functionele gebieden. Door de verdiepte gevels, de atria en de serres hebben alle werkruimten daglicht en uitzicht. Het uitbundige groen in deze gebieden draagt niet alleen bij aan een gezonde omgeving, maar ook aan het ‘low tech’ duurzame energieconcept.

Functioneel concept: lean en overzichtelijk

Het functionele concept kan worden beschreven als ‘lean en overzichtelijk’. De belangrijkste logistieke route is georganiseerd rondom de centrale open ruimte, en biedt korte looplijnen en duidelijke oriëntatie. Alle afdelingen zijn verbonden met centraal gelegen liftkernen: een voor bezoekers, patiënten en medewerkers naast de hoofdingang, en een voor logistieke bewegingen aan de andere kant van het gebouw. Hierdoor kunnen de verkeersstromen en de toegankelijkheid van de verschillende afdelingen gelijktijdig worden georganiseerd zonder dat zij elkaar kruisen.

Optimale flexibiliteit

Om maximale flexibiliteit te creëren hebben de vloeren slechts enkele constructieve elementen. Tussenwanden kunnen eenvoudig worden verplaatst, waardoor afdelingen gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderingen in gebruik. Daarnaast is in het ontwerp ook rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van het gebouw aan de noordoost kant.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact met ons op!